45,000 

Len Yoah Len

(đan móc khăn mũ) 100g-170m

Xuất xứ: Trung Quốc

Thành phần: 100% Arcylic

Trọng lượng: 100gr

Độ dài: 170m

Kim móc: 4-5mm

Kim đan: 4-5mm

Hết hàng