350,000 

Chất liệu: Len milk cotton

Sản xuất: Việt Nam

Số lượng: 5 hoa hướng dương, 10 hoa lưu ly

KÍch thước: 40×20