25,000 

Chất liệu: hợp kim

Cấu trúc: nút có chân

Hình dạng: nơ