30,000 

Loại: Kim dệt kim

Màu sắc: Như hình ảnh được hiển thị

Chất liệu: Tre cacbon